Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Úvod 

Institut umění – Divadelní ústav“, jako organizátor veřejné kulturní akce s názvem „Pražksé Quadriennale scénografie a divadelního prostoru“, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 00023205 DIČ CZ 00023205je povinen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů") chránit osobní údaje obsažené v tomto formuláři.  

V souladu s § 5 zákona zákona o ochraně osobních údajů budou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:

  • řádného vedení databáze uživatelských údajů a informací v souvislosti s provozováním internetových stránek správce a dalších on-line aplikací obsažených na internetových stránkách správce;
  • nabízení a informování o stávajících či nových službách správce (též formou tzv. „newsletteru“), popř. za jiným marketingovým účelem;
  • hodnocení dostupnosti služeb správce;
  • k přizpůsobení obsahu a/nebo úpravy internetových stránek správce a dalších on-line aplikací obsažených na webových stránkách správce pro jednotlivé uživatele;
  • k oznamování o aktualizaci internetových stránek správce a dalších on-line aplikací obsažených na internetových stránkách správce;
  • k vytváření statistických údajů o uživatelích internetových stránek správce a dalších on-line aplikací obsažených na internetových stránkách správce;

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než bude nutné k účelu jejich zpracování.

Zpřístupnění dalším osobám 

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, přičemž odpovědnost za zpracování osobních údajů ponese podle zákona i nadále správce. Těmito subjekty, kterým mohou být osobní údaje smlouvou zpřístupněny, jsou organizace působící v oblasti kultury. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným subjektům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo subjektům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Rovněž můžeme vytvářet a zveřejňovat statistické údaje o svých uživatelích a jejich preferencích. Tyto statistiky jsou však anonymní a neuvádějí osobní údaje jednotlivých uživatelů. 

Další podmínky zpracování osobních údajů

Přečtením těchto pravidel ochrany osobních údajů berete na vědomí své právo přístupu k osobním údajům naší organizaci poskytnutým, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále své právo požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od naší společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup dle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, abyste se obrátili se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále berete na vědomí, že jste byli informováni o dobrovolnosti poskytnutí výše uvedených osobních údajů.