PQ 2015

Novinky

Pražské Quadriennale scénogravie a divadelního prostoru Zpět na hlavní stranu Služby PQ 2015
PQ E-Scenography PQ Logo

Zpět

1987 » Vietnam » Scénická a kostýmní tvorba

Vietnam

Novodobé vietnamské divadlo reprezentuje — vedle rozvíjejících se druhů, jako pantomima, loutkové divadlo, estráda apod. — především činohra KICH NOI. Vznikla v roce 1920 pod přímým vlivem francouzského divadla Iv Hanoji byl uveden Moliěre). Její repertoár se zpočátku opíral o klasické evropské divadelní hry, hlavně francouzské provenience. Po získání národní samostatnosti se rozšířil o sovětské hry (především Maxima Gorkého). V posledních letech se začínají inscenovat také hry autorů z ostatních socialistických zemí (v roce 1985 byla nastudována první slovenská divadelní hra — Bukovčanovo Luigiho srdce), nyní se připravuje inscenace Čapkovy Bílé nemoci. Okolo padesáti činoherních souborů (včetně amatérských) se v současné době zaměřuje na revoluční a agitační tematiku. Před vietnamskou činohrou stojí důležité kulturně politické úkoly; je nejadekvátněji uzpůsobena ke ztvárnění naléhavých, aktuálních problémů s výraznou politickou funkcí.


cz / en