Katalog PQ'15

Kompletní databáze katalogu PQ'15

Katalog PQ'15 ke stažení (PDF) (dokument Adobe PDF)Katalog PQ'15 ke stažení (PDF) 37.9 MB


 

Tiráž

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015 / Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015

SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika / SharedSpace: Music Weather Politics

Vydal / Published by: Institut umění – Divadelní ústav jako svou 687. publikaci / Arts and Theatre Institute as its 687 publication

Autoři textů / Authors of individual texts: Serge von Arx , Simon Banham, Aby Cohen, Jiří Heřman, Rebekka A. Ingimundardóttir, Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Barbora Příhodová, Tomáš Svoboda, kurátoři a umělci jednotlivých projektů a vystavujících zemí a regionů / curators and artists of individual projects and exhibiting countries and regions

Redakce / Editors: Lucie Čepcová, Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Ondřej Svoboda

Překlady, revize anglických textů / Translation, language revision of English texts: Překladatelská agentura Easytalk s. r. o., AZ Translations, s.r.o.

Grafický koncept, úprava a sazba / Graphic design and typesetting: Markéta Steinert, Zdeněk Šejdl, Ondřej Nejedlý, Dynamo design s.r.o.

Tisk / Printing: Durabo

První vydání / First edition

ISBN 978-80-7008-350-5

Texty a obrazové materiály a práva pro jejich publikování v tištěné i elektronické podobě byly poskytnuty vystavujícími. / The PQ organizers have received the rights from the exhibitors to publish the acquired information and puctures in printed and electronic form in this catalogue.

© Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, Česká republika, http://www.idu.cz

© Arts And Theatre Institute, Celetná 17, 110 00 Praha 1, Czech Republic, http://www.idu.cz/en/

Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. / This publication reflects the views only of the authors, and the EACEA and the European Commission are not responsible for any use which may be made of the information it contains.