Historické materiály 1999

PQ 1999 -  HISTORICKÉ MATERIÁLY 

 

Pražské quadriennale '99
mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury 
Průmyslový palác a Výstaviště Praha, 7. - 27. června 1999

Záštitu převzal prezident České republiky Václav Havel a UNESCO.

 

OFICIÁLNÍ MATERIÁLY

Statut UNESCO: 1999_statut001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_statut001.pdf 

Koncepce: 1999_koncepce001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_koncepce001.pdf

                     1999_koncepce_prilohy.pdf (dokument Adobe PDF)1999_koncepce_prilohy.pdf                  


SEZNAM ZEMÍ 

Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kanada, Korejská republika, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko-Katalánie, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
(V seznamu účatnických zemí v katalogu jsou uvedeny Kuba a Sýrie, které však svou účast na poslední chvíli odřekly. V té době však už byl katalog vytištěn, takže obě země v seznamu zůstaly.)


PROGRAM 

La Campement:  1999_letak001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_letak001.pdf        DALŠÍ .... 

Lightlab: 1999_lightlab001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_lightlab001.pdf                  DALŠÍ...                                                
                                                

POROTA

Mezinárodní porota:
Arnold Aronson, teatrolog, divadelní historik, pedagog - USA

Timothy O´Brien, scénograf – Velká Británie

Jerzy Gurawski, divadelní architekt, pedagog – Polsko

Maija Pekkanen, jevištní a kostýmní výtvarnice - Finsko

Věra Ptáčková, historička umění, teatroložka, pedagožka – Česká republika

Ján Závarský, scénograf, pedagog – Slovensko


Členové poroty jmenovaní UNESCO
:
Setsu Asakura, scénografka - Japonsko (z funkce se omluvila)

Georges Banu, divadelní historik, esejista, publicista, pedagog - Francie

Edith del Campo, scénografka, teatroložka, pedagožka - Chile

Christopher Till, historik umění, ředitel galerie výtvarného umění v Pretorii – Jihoafrická republika

Tereza Wagnerová, reprezentantka UNESCO

Předseda poroty: Arnold Aronson

 1999_porota001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_porota001.pdf

 

CENY

Národní sekce
ZLATÁ TRIGA – Česká republika - za nejlepší expozici v národní sekci

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – Jaume Plensa a jeho kolegům ze skupiny La Fura dels Baus (Španělsko-Katalánie) - za brilantní ztvárnění, jednotu všech scénografických prvků a výjimečnou kreativitu

STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – nebyla udělena

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM
Jana Preková (Česká republika) – za skvělé vyjádření vztahu mezi kostýmem, hercem a psychologii postavy
Joan Guillen (Španělsko-Katalánie) – za fantazii a výstižné vyjádření splynutí lidské a zvířecí podoby

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – nebyla udělena

ČESTNÉ UZNÁNÍ – KOSTÝM 
Rakefet Levyová (Izrael) – za výjimečnou kreativitu a vysokou úroveň návrhů
Elzbieta Terlikowská (Polsko) – za výjimečnou kreativitu a vysokou úroveň návrhů


Tematická sekce -
 nejlepší a nejnápaditější prezentace
ZLATÁ MEDAILE – Achim Freyer (Německo) – za celoživotní dílo

STŘÍBRNÁ MEDAILE – Byung-Bok Leeová (Korejská republika) – za výstižné vyjádření čistoty, harmonie a krásy divadelní tvorby


Sekce divadelní architektury
ZLATÁ MEDAILE expozici Brazílie – za vyváženost funkčnosti a lidského rozměru osmi projektů divadel různých typů

ZVLÁŠTNÍ ZLATÁ MEDAILE – Velká Británie – za nápaditý projekt úpravy budovy Glyndebourne Opera House

STŘÍBRNÁ MEDAILE expozici Polska – za respektování a využití genia loci pro divadelní produkce

ČESTNÉ UZNÁNÍ
- expozici Ruska – za pozoruhodný a originální projekt Státního židovského divadla
  v  Moskvě
- expozici Maďarska – za přehlednou demonstraci čtyř architektonických soutěží na
  budovu Národního divadla v Budapešti 
- expozici Slovenska – za respektováni tradic při rekonstrukcích historických
  divadelních budov

Ceny UNESCO
Cena UNESCO byla definována jako „cena pro novou generaci“ a byla rozdělena do dvou kategorií. První kategorie byla věnována mladým nadějným umělcům, kteří jsou na počátku své profesionální kariéry. Druhá kategorie byla určena pro společné školní projekty, které jsou na PQ již tradičně nesoutěžní.

První kategorie – cena pro začínající umělce a umělecké kolektivy za kvalitu a originalitu jejich práce
- Vladimír Anon (Estonsko)
- Liz Ascroft (Velká Británie)
- skupina devíti umělců: Tracy Grant Kate Halley, Dorita Hannah, Mark Mcentyre,  
  Diane Prince, Tolis Papazoglou, Helen Todd, Andrew Thomas, Lemi Ponifaso
  (Nový Zéland)

Druhá kategorie – cena pro novou generaci za projekty různých škol
- Studentům z Nizozemí za soustředěnou působivost projektu „Woyzeck“
- Studentské expozici Velké Británie za rozmanitost nalezenou v jednotě
- Univerzitě z Tel Avivu (Izrael) za filozofický náhled na prostor v projektu Space of Hamlet
- Studentské expozici Lotyšska za poetický přístup k jevištnímu výtvarnictví
- Projektu Národní univerzity umění v Koreji, za originalitu a autentičnost

1999_ceny001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_ceny001.pdf 


INFORMAČNÍ MATERIÁLY

půdorysy výstavních prostor:

      1999_plany001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_plany001.pdf                      DALŠÍ... 

 
PROPAGACE

propagační a programové materiály, tiskové zprávy...

      1999_brozura001.pdf (dokument Adobe PDF)1999_brozura001.pdf                   DALŠÍ... 


                         

SPOLEČENSKÉ FOTOGRAFIE

                       DALŠÍ .... 

  
STATISTIKY 

 Počet zúčastněných zemí: 45
 Počet vystavujících umělců a kolektivů: 516
 Počet zúčastněných škol z oboru scénografie a divadelní architektury: 111
 Počet vystavujících českých umělců a architektů: 23
 Výstavní plocha v Průmyslovém paláci: 5 520 m 
 Návštěvnost cca 20.000 osob
 Předběžný rozpočet: 25,000.000 Kč

 
TÝM 

Předseda Rady PQ 99:  Ilja Racek, náměstek ministra kultury ČR 

Členové Rady PQ: Ondřej Černý, Vladimír Drábek, Anna Freimanová, Karel Klíma, Miloslav Kučera, Jana Kučerová, Karel Kvítek, Igor Němec, Irena Ondrová, Pavla Petrová

Organizační tým: Ondřej Černý (ředitel DÚ a PQ), Jaroslav Malina (generální komisař), Martin Tröster (architekt), Jarmila Gabrielová (tajemnice pro zahraničí), Petr Oukropec (vedoucí produkce), Luděk Novotný (vedoucí výroby), Marie Reslová (tisková tajemnice), Sodja Zupanc (asistentka PR), Helena Albertová (odborný konzultant) 

Spolupořadatelé PQ 99: Hlavní město Praha, Výstaviště Praha
PQ 99 se konalo ve spolupráci se společností „Praha – evropské město kultury 2000“     PQ 99 se konalo za podpory Správy českých center
Design: Studio Najbrt a Lev
Produkce: PP Production s.r.o. 
Realizace: Terrinvest s.r.o.

   

 

ZPĚT