Bibliografie 1979

A dráma tere: Szenikai kiállítások Prágaban/ József Bögel
In: Magyar Nemzet Magyar nemzet 19790718
Fulltext
Anketa
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 6-7 4 il.
Fulltext
Atmospheres théâtrales: La quatrieme quadriennale de Prague/ Mathilde La Bardonnie
In: Le Monde Le Monde 19790621
Fulltext
Britain wins major award for theatre design/ Colin Chambers
In: The Stage The Stage 19790621 1 il.
Fulltext
Britains first in theatre design
In: The Stage The Stage 19790614
Fulltext
Britons strike gold
In: Morning Star Morning Star 19790612 1 il.
Fulltext
Bühnenbild-Quadriennale in Prag eröffnet
In: Die Presse Die Presse 19790610
Fulltext
Die Bühnenbildner verselbständigen ihre Phantasie: Die "deutschen Brüder" glänzen auf der Qaudriennale in Prag - Restauration und Einsamkeit/ Wolfgang Storch
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung 19790623 1 il.
Fulltext
Ceny a uznání udìleny: Vrcholná událost Pražského quadriennale 1979/ blah
In: Práce Práce 19790609
Fulltext
Ceny Pražské quadrienále: Zlatá triga pøiznána expozici Velké Británie
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19790609
Fulltext
Ceny Pražského quadrienále: Z pøehlídky jevištního výtvarnictví
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19790609
Fulltext
Ceny quadriennale
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19790609
Fulltext
Cesty naší scénografie: Vladimír Šrámek, pøedseda scénografické komise SÈDU, šéf výpravy SD Ostrava
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 1 1 il.
Fulltext
Ètvrté Pražské quadriennale: Svìtová pøehlídka divadelní scénografie a kostýmní tvorby/ Vladimír Hrouda
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19790613
Fulltext
De emancipatie van het décor: Nederlandse theatervormgevers in Prag bekroond/ Dor Jac Heljer
In: NRC - Handelsblad NRC - Handelsblad 19790622 5 il.
Fulltext
Divadelní architektura na Pražském quadriennale 1979/ Miroslav Maxa
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 3, è. 1-2 (198306), s. 60-68 38 il.
Fulltext
Divadlo sbližuje národy/ Jan Hovorka
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19790611
Fulltext
Divadlo v rukou výtvarníkù: Poznámky k Pražskému quadriennale/ Irena Krausová
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19790616 2 il.
Fulltext
From Aberystwyth to Prague/ By Colin Chambers
In: Morning Star Morning Star 19790607 1 il.
Fulltext
Gedanken zur Prager Quadriennale 1979/ Ernst-Otto Hamann
In: Podium Podium È. 3 (1979)
Fulltext
History of PQ 1979
In: PQ Today PQ Today È. [4] (20070618), s. 3 1 il.
Fulltext
Inspirace i pouèení/ jh [Jan Hovorka]
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19790628
Fulltext
Jevištní tvorba z devatenácti zemí: Zahranièní èást Pražského quadriennale zahájena/ blah
In: Práce Práce 0231-6374 19790607
Fulltext
Kdo je v divadle hlavní
In: Práce Práce 0231-6374 19790614 1 il.
Fulltext
Kolébka s vysokým kursem: Aktuální rozhovor o loutkáøském umìní/ [S Henrykem Jurkowskim rozmlouval] Jan Plachetka
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19790614
Fulltext
Kulatý stùl Scény 79 o scénografii/ besedu øídil Aleš Fuchs
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 4-5 5 il.
Fulltext
Loutkáøská scénografie na Pražském quadriennale 1979/ Jarmila Majerová
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 3, è. 1-2 (198306), s. 50-58 19 il.
Fulltext
Ménì je více!: (Vzpomínka na PQ 79)/ jap [Jan Pömerl]
In: Dialog Dialog Roè. 3, è. 1 (19791008), s. [16-17]
Fulltext
My a svìt/ Aleš Fuchs ; Sylva Marešová
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 3 3 il.
Fulltext
Nechoïte se dívat....
In: Tvorba Tvorba 0139-5513 È. 26 (1979)
Fulltext
Noch einmal - Quadriennale '79
In: Podium Podium È. 1 (1981)
Fulltext
O zlotym praskim "Kilianlandzie"/ Wladyslaw Serwatowski
In: Zycie Warszawy Zycie Warszawy 19790621
Fulltext
Odborníkùm i milovníkùm divadla
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19790607
Fulltext
Olympiade der Bühnen- und Kostümbildner in Prag 1979/ H. Himstedt-Alexander
In: Bühnengenossenschaft Bühnengenossenschaft Jahrg. 31, Nr. 8-9 (197908), s. 18-19 2 il.
Fulltext
Otazníky nad PQ/ kn [Václav Königsmark]
In: Dialog Dialog Roè. 3, è. 1 (19791008), s. [12-15]
Fulltext
PQ 1979/ šrm [Eva Šormová]
In: Dialog Dialog Roè. 3, è. 1 (19791008), s. 1-10
Fulltext
Prager quadriennale eröffnet
In: Stuttgarter Nachrichten Stuttgarter Nachrichten 19790608
Fulltext
Prague - feux de la rampe pour la scénographie/ Matthieu Galey
In: Les nouvelles litteraires Les nouvelles litterarires No. 2692 (19790628)
Fulltext
Pražské quadrienále 1979/ Eva Soukupová
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 1
Fulltext
Pražské quadriennále/ cim
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19790307
Fulltext
Pražské quadriennale 1979
In: Kultura Kultura Roè. 11, è. 11 (19790607), s. 8
Fulltext
Pražské quadriennale 1979/ Milica Požarskaja
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 3, è. 1-2 (198306), s. 2-15 26 fot., 33 obr., 1 obr. na tit.s.
Fulltext
Pražské quadriennale 79/ íra
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19790607
Fulltext
Pražské Quadrinále 1979
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19790607
Fulltext
Pražské quadrinále zahájilo/ vèm
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19790607
Fulltext
Proè loutka?/ syn
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 2
Fulltext
Pøehlídka svìtové scénografie: O Zlatou trigu soutìží devatenáct státù
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19790607
Fulltext
Quadriennale zahájeno/ íra
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19790607
Fulltext
Quadriennale zahájeno/ ku
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19790602
Fulltext
Scénografie ve faktech
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 8 2 il.
Fulltext
Svátek jevištních výtvarníkù/ èv
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19790602
Fulltext
Svìt a my/ Pøipravili A. Fuchs a J. Koláø
In: Práce Práce 19790614
Fulltext
Svìtová pøehlídka scénografie v Praze/ or
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19790623
Fulltext
Svìtové setkání scénografù/ Miloš Vojta
In: Tvorba Tvorba 0139-5513 19790523
Fulltext
Treffen der Bühnenbildner: Vierte Prager Quadriennale vereint Spitzenleistungen aus 27 Ländern der Erde/ [S Evou Soukupovou rozmlouval] Jiøí Vitula
In: Der Neue Weg Der Neue Weg Jhrg. 34, Nr. 144 (19790621), s. 4
Fulltext
Tvorba je nesmrtelná/ Zdenìk Míka
In: Scéna Scéna 0139-5386 Roè. 4, è. 10 (1979), s. 2 4 il.
Fulltext
Un prix pour Appia
In: Journal de Géneve Journal de Géneve 19790618
Fulltext
Vítìzové Pražského quadrienále 1979/ jh [Jan Hovorka]
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19790608
Fulltext
Zpráva o PQ/ vj [Vladimír Just]
In: Dialog Dialog Roè. 3, è. 1 (19791008), s. 11
Fulltext