Bibliografie 1975

1000 Bühnenbilder und eine Frau: Dr. Eva Soukopowa schuf Prager Quadriennale für Szenographen/ wa
In: Badische Neueste Nachtrichten Badische Neueste Nachtrichten 19760707 1 il.
Fultext
Alternativa bez reflexe/ Marta Ljubková
In: A2 A2 1803-6635 Roè. 6, è. 17 (20100818), s. 15
Fultext
Architecture at PQ 1975, 1991, 1995 & 1999: Personal note from Ian Mackintosh/ Ian Mackintosh
In: Update Update Nr. 31 (199909), s. 12
Fultext
Beseda s A. P. Vasiljevem/ cim
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19760116
Fultext
Boj proti divadelnej konvencii/ Darina Kárová
In: Smena Smena 19760210
Fultext
Bühnenbilder aus aller Welt: Eindrücke von der III. Prager Quadriennale/ Von Ingeborg Pietzsch
In: Theater der Zeit Theater der Zeit È. 4 (1976), s. 45-48 5 il.
Fultext
Bùhnenbildquadriennale in Prag eröffnet
In: Die Presse Die Presse 19760111
Fultext
Ceny nejlepším
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19760110
Fultext
Ceny Pražského quadriennale 1975
In: Práce Práce 0231-6374 19760110
Fultext
Ceny quadriennale
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19760110
Fultext
Ceny udìleny
In: Svoboda Svoboda 19760110
Fultext
Cesty k divadelní pravdì: K události svìtového významu - Pražskému quadriennale/ Irena Krausová
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19760124 4 il.
Fultext
David Borovskij/ Jelena Rakitinová
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 4 il.
Fultext
DDR-Beitrag stark beachtet: Dr. Jiri Vitula auf Prag: Resümee der diejährigen Prager Quadriennale/ Jan Kerbr
In: Thüringer Tageblatt Thüringer Tageblatt 19760129
Décorateurs belges a l'honneur a Prague
In: Le Soir Bruxelles Le Soir Bruxelles 19760114
Fultext
Der deutsche Beitrag zur Prager Quadriennale
In: Mannheimer Morgen Mannheimer Morgen 19751224
Fultext
Divadelní architektura na Pražském quadriennale 1975/ Miroslav Maxa
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977), s. [21-23] 8 il.
Fultext
Divadelní výtvarníci ZSSR
In: ¼ud ¼ud 19760120
Fultext
Divadlo našeho svìta se pøedstavuje: Malá univerzita divadelního umìní v Bruselském pavilónu/ lš
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19760117 2 il.
Fultext
Dr. Eva Soukupová....
In: Práce Práce 0231-6374 19751230
Fultext
Eduard Koèergin/ J. Uvarin
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 2 il.
Fultext
Enar Stenberg/ J. Luckaja
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 3 il.
Fultext
Für ein neues Volkstheater/ Von Karl von Appen
In: Theater der Zeit Theater der Zeit È. 4 (1976), s. 44
Fultext
History of PQ 1975
In: PQ Today PQ Today è. [3] (20070617), s. 3 1 fot.
Checoslovaquia, Centro Mundial de la Escenografía: Polonia Tiene el Mejor Teatro del Mundo/ [S Guillermem Barclayem rozmlouval] Malkah Rabell
In: El Día El Día 19760316
Fultext
III. Prahan Quadriennale
In: Teatteri Teatteri (19760130), s. 18-19 1 il.
Fultext
In Brüsseler Pavillon herrscht Hochbetrieb: Weltausstellung des Bühnenbilds in Prag/ A. Poulová
In: Volkszeitung Volkszeitung 19760116
Fultext
Jarmila Koneèná/ Eva Soukupová
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 3 il.
Fultext
Jedno velké divadelní umìní: O Pražském quadriennále hovoøíme s prof. Josefem Svobodou/ [rozmlouval] lek
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19760119
Fultext
Ještì o Pražském quadriennale: Rozhovor se èleny sovìtské delegace/ [S Michailem Davydovem a Borisem Garlovanem rozmlouval] by
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 (19760129), s. 4 1 il.
Fultext
Jevištní výtvarníci se pøedstavují
In: Práce Práce 0231-6374 19751223
Fultext
Jevištní výtvarnictví/ af
In: Práce Práce 0231-6374 19760409
Fultext
John Bury
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 4 il.
Fultext
Josif Sumbatašvili/ J. Luckaja
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 2 il.
Fultext
Jozef Ciller/ Ladislav Lajcha
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 6 il.
Fultext
K divadelní výstavì v Moskvì: Sovìtská architektura na PQ 75
In: Scénografie Scénografie Roè. [14], è. 1 [39] (1977), s. 56-70 3 obr., 4 obr. v pøíloze
Fultext
Kde leží nìco jako pravda: Rozhovor s Miroslavem Bambuškem/ Vendula Borùvková
In: Metropolis Metropolis è. 85 (20060504), s. 6-7 2 fot.
Fultext
Kdo získá Zlatou trigu?/ vl
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19751219
Fultext
Konfrontace scénografù/ Vìra Ptáèková
In: Tvorba Tvorba 0139-5513 19760121 1 il.
Fultext
Kvadrienále 75
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19750822
Fultext
Laureáti Pražského quadriennale 1975
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977), s. [24-28] 1 il.
Fultext
Lavastustaide polttopisteessä: III. Prahan Quadriennale
In: Uusi Suomi Uusi Suomi 19760115 1 il.
Fultext
Mahtava Prahan Quadriennale - lavastutaiten suurkatselmus
In: Turun Sanomat Turun Sanomat 19760104 2 il.
Fultext
Medaile scénografùm
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19760110
Fultext
Milostný duet s bagrem/ Roman Vašek
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 16, è. 14 (20070904); Pøíloha Pøíloha È. 3, s. 4
Fultext
Mitspiel oder Verspieltes: Gedanken zum Bühnenbild/ Von Christoph Funke
In: Theater der Zeit Theater der Zeit È. 4 (1976), s. 43-44 2 il.
Fultext
Na jméno kašlu: Rozhovor s výtvarníkem Josefem Jelínkem/ [rozmlouval] Roman Vašek
In: Taneèní listy Taneèní listy 0039-937X Roè. 40, è. 3 (2003), s. 22-25 6 il.
Fultext
Na závìr kongresu/ [S Joëlem Rubinem rozmlouvala] L. Hrušková
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19760109
Fultext
Nejdùležitìjší je rozmanitost/ [S Günterem Riegelem rozmlouval] id
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19760112 1 il.
Fultext
Nìkolik poznámek k Pražskému quadriennale 1975 a k scénografickému výstavnictví vùbec/ Vìta Ptáèková
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977), s. [12-20] 24 il.
Fultext
Neuvostoliitto sai kultaisen trigan
In: Teatteri Teatteri 19760130
Fultext
O "Zlatou trigu"/ Irena Erbenová
In: Svìt v obrazech Svìt v obrazech (19760206), s. 16-17 6 il.
Fultext
O Zlatou trigu/ jas
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19760108
Fultext
OISTT-Kongress
In: Bühnengenossenschaft Bühnen Genossenschaft Jahrg. 28, Nr. 2 (197602), s. 11
Fultext
Ojedinìlá výstava
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19751217
Fultext
Parhhat lavasteet Prahan näyttelyyn
In: Turun Sanomat Turun Sanomat 19760104 1 il.
Fultext
La participation belge á la Quadriennale de Prague a été trés remarquée: Une médaille d'argent pour "le haut niveau d'ensemble des aevres exposees"
In: La Libre Belgique La Libre Belgique 19760203
Fultext
Pátrání po divadelním ráji, kde konvence zažívá infarkt: PQ/ Roman Vašek
In: Taneèní listy Taneèní listy 0039-937X Roè. 40, è. 3 (2003), s. 34 1 il.
Fultext
Platforma k výmìnì zkušeností/ leh [L. Hrušková]
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19760109
Fultext
PQ '75/ Rudolf Rouèek
In: Svìt socialismu Svìt socialismu 19760211 13 il.
Fultext
PQ '75: Prager Quadriennale for scenografi og teaterarkitektur/ Birgitte Livbjerg
In: Teater, film and t.v.. Teater, film and t.v. Nr. 13 (197604), s. 12-13 3 il.
Fultext
Prager Quadriennale eröffnet/ Hellmut Himstedt-Alexander
In: Bühnengenossenschaft Bühnen Genossenschaft Jahrg. 28, Nr. 2 (197602), s. 11
Fultext
Prager Quadriennale schloss ihre Pforten
In: Neues Deutschland Neues Deutschland 19760127
Fultext
Prague Quadriennal '75
In: Tabs Tabs (1976), s. 17 2 il.
Fultext
Praha je vìhlasná svou scénografií/ [S Vladimírem Šrámkem rozmlouval] id
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19751227
Fultext
Praha scénografická/ id
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19760108
Fultext
Pražské kvadrienale
In: ¼ud ¼ud 19750716
Fultext
Pražské kvadrienále
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19750705
Fultext
Pražské quadrienále
In: ¼ud ¼ud 19760108
Fultext
Pražské quadrienale/ id
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19751222
Fultext
Pražské quadrienale 75/ rah
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19751218
Fultext
Pražské quadrienále mezinárodnì
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 19760107
Fultext
Pražské quadriennale
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19750902
Fultext
Pražské Quadriennale
In: Práce Práce 0231-6374 19760108
Fultext
Pražské quadriennale '75/ Vìra Ptáèková
In: Amatérská scéna Amatérská scéna 0002-6786 Roè. 13 (Ochotnické divadlo 23), è. 4 (197604), s. 12-13 5 il.
Fultext
Pražské quadriennale/
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19760126
Fultext
Pražské quadriennale/ èf
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19760108
Fultext
Pražské quadriennale/ hel
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19750830
Fultext
Pražské quadriennale/ irk [Irena Krausová]
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19760113
Fultext
Pražské quadriennale/ px
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19751218
Fultext
Pražské quadriennale 75
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19751223
Fultext
Pražské quadriennale 75/ Valeria Sochorovská ; Hana Pešková
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19760117
Fultext
Pražské quadriennale: Mezinárodní soutìžní pøehlídka jevištního výtvarnictví a divadelní architektury zaèala v Bruselském pavilónu PKOJF
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19760108
Fultext
Pražské quadriennale: Svetová prehlidka scénografickej tvorby/ Jozef Šnobl
In: ¼ud ¼ud 19760205
Fultext
Pražské quadriennale: Výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury/ Vladimír Hrouda
In: Rudé právo Rudé právo 19760116 2 il.
Fultext
Pražské quadriennale potøetí
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19760108
Fultext
Pražské zlato pre svetové javiská/ lek
In: Film a divadlo Film a divadlo 19760210 1 il.
Fultext
Pøehlídka èeského jevištního výtvarnictví/ fd
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19760106
Fultext
Pøehlídka naší scénografie/ cim
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19760105
Fultext
Pøehlídka scénografických škol/ lš
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19760121
Fultext
Quadriennale 75 zahájeno/ jas
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19751223
Fultext
Quadriennale mezinárodnì
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19760108
Fultext
Quadriennale skonèilo
In: Zemìdìlské noviny Zemìdìlské noviny 0139-5777 19760126
Fultext
Quo vadis, scénografie?: Anketa s odborníky/ pøipravily a sestavily Silvie Marková a Marta Ljubková
In: A2 A2 1801-4542 Roè. 3, è. 24 (20070613), s. 18 1 il.
Fultext
Ralph Koltai
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 4 il.
Fultext
Sceneggiatore svizzero agli onori/ ats
In: Gazzetta Ticinese Gazzetta Ticinese 19760316
Fultext
Scenografia milcz¹ca tryumfuje na Praskim Quadriennale/ Zenobius Strzelecki
In: Sztuka Sztuka È. 2/3 (197603), s. 35-39 6 il.
Fultext
Scénografia v pozornosti: Nieko¾ko slov k Pražskému quadriennále
In: Sloboda Sloboda 19760116
Fultext
Scénografický svìt v Praze/ jv
In: Rovnost Rovnost 19760116
Fultext
Scénographes et architectes de théâtre belges á l'honneur á la quadriennale de Prague/ C. Dg.
In: Le Soir Bruxelles Soir Bruxelles 19760205
Fultext
Setkání divadelního svìta v Praze
In: Svìt práce Svìt práce 19760218
Fultext
Shigeo Kawamori
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 3 il.
Fultext
Silber für Westschweizer Bühnenbilder: Nicolas Suba erhielt einen Preis der Prager Quadriennale
In: Tages-Anzeiger Zürich Tages-Anzeiger Zürich 19760318
Fultext
Suomen osasto kiinnostaa Prahassa
In: Turun Sanomat Turun Sanomat 19760122
Fultext
Svátek scénografù: Rozhovor s V. A. Makuševským, hlavním výtvarníkem sovìtské expozice na Pražském quadriennale/ [rozmlouval] urb
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 0231-732X 19760113
Fultext
Svìt na PQ 1975/ Vìra Ptáèková
In: Tvorba Tvorba 0139-5513 19760218 3 il.
Fultext
Svìtem kultury
In: Rudé právo Rudé právo 0032-6569 19760126
Fultext
Svìtová událost/ Aleš Fuchs
In: Práce Práce 0231-6374 19760116
Fultext
Szenographie in Prag: Internationales Bühnenbildnertreffen/ G. V. Lie
In: Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Zeitung 19760123
A színpadkép müvészetéröl: A magyar szenika sikere Prágában/ József Bögel
In: Magyar Hírlap Magyar Hírlap 19760212
Fultext
Timothy O'Brien & Tazeena Firthová
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 5 il.
Fultext
Ukážka obdivuhodnej scénografie
In: Smena Smena 19760119
Fultext
Úspech ès. expozície: Ceny pražského kvadriennale
In: ¼ud ¼ud 19760110
Fultext
Valerij Levental/ J. Luckaja
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 4 il.
Fultext
Vavøíny soutìže Pražského quadrienále 1975
In: Mladá fronta Mladá fronta 0323-1941 19760110
Fultext
Vìèné kouzlo divadla: Pražské quadriennale a dvousté výroèí Velkého státního divadla v Moskvì
In: Zápisník Zápisník (19760312), s. 43 5 il.
Fultext
Vladimír Makušenko/ Milica Požarskaja
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977) 4 il.
Fultext
Die Weltausstellung des Bühnenbildes: Quadriennale in Prag
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung 19760122 1 il.
Fultext
Zájem o pražské kvadrienále
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19751007
Fultext
Zamyšlení nad Pražským quadriennale 1975/ Milica Požarskaja
In: Interscena Interscena 0139-9373 Roè. 1, è. 1 (1977), s. [4-11] 31 il.
Fultext
Zlatá triga do SSSR
In: Lidová demokracie Lidová demokracie 0323-1143 19760110
Fultext
Zlatá triga do SSSR/ [S A. P. Vasiljevem rozmlouval] lk
In: Týdeník aktualit Týdeník aktualit 19760119
Fultext